Waar u op moet letten

Het volgende is een handleiding om tot de juiste keuze te komen.

Protonna biedt alle werkzaamheden, die samenhangen met het gebruik en beheer van (eigen fabrikaat) ballenlijnen aan:

 • Uitleggen: inclusief het aanbrengen van verankeringspunten.
 • Winterberging: verwijderen en schoonmaken van een ballenlijn en afleveren op uw lokatie.

Hoeveel en hoe groot

P1000995Voor standaard ballenlijnen bij zwemgebieden zullen drijvers met een diameter van ongeveer 200 mm goed voldoen. Deze lijnen zijn vanaf enkele honderden meters goed zichtbaar.

Bij lijnen die bedoeld zijn voor scheepvaart en/of op “groot” open water, als de lijn van verre zichtbaar moet zijn, is een grotere maat drijver aan te raden. Als u wilt dat de lijn op zeer grote afstand zichtbaar is, dan zullen aanvullende markeringen nodig zijn (bijvoorbeeld tonnen of boeien die eventueel voorzien zijn van een lantaren en een radarreflector).

Naarmate de onderlinge afstand van de drijvers kleiner wordt, zal de zichtbaarheid toenemen. Maar uiteraard, ook de prijs, het gewicht, enz.

Voor grotere lengtes kan de hart op hart (hoh) afstand ongeveer 2,5 meter zijn. Voor korte lijnen kunt u een minimale hoh afstand van 0,8 meter aanhouden.

Om de ballenlijnen goed hanteerbaar te houden is het aan te raden om niet meer dan 50 ballen per lijn te gebruiken. Grote lengtes kunnen dus beter opgedeeld worden tot een maximum van rond 100 meter per lijn.


Kleur

Over het algemeen zijn ballenlijnen geel. In de vaarwegmarkering wordt de kleur geel gebruikt om een “op zich zelf staand gevaar” (bij voorbeeld een wrak) of gebied (ankerplaats, waterskiebaan) te markeren.

Met onze “standaard” gele drijver hebben we de beste ervaringen wat betreft kleurechtheid.

Andere kleuren zijn leverbaar.


Hoeveel en hoe groot

P1000995Voor standaard ballenlijnen bij zwemgebieden zullen drijvers met een diameter van ongeveer 200 mm goed voldoen. Deze lijnen zijn vanaf enkele honderden meters goed zichtbaar.

Bij lijnen die bedoeld zijn voor scheepvaart en/of op “groot” open water, als de lijn van verre zichtbaar moet zijn, is een grotere maat drijver aan te raden. Als u wilt dat de lijn op zeer grote afstand zichtbaar is, dan zullen aanvullende markeringen nodig zijn (bijvoorbeeld tonnen of boeien die eventueel voorzien zijn van een lantaren en een radarreflector).

Naarmate de onderlinge afstand van de drijvers kleiner wordt, zal de zichtbaarheid toenemen. Maar uiteraard, ook de prijs, het gewicht, enz.

Voor grotere lengtes kan de hart op hart (hoh) afstand ongeveer 2,5 meter zijn. Voor korte lijnen kunt u een minimale hoh afstand van 0,8 meter aanhouden.

Om de ballenlijnen goed hanteerbaar te houden is het aan te raden om niet meer dan 50 ballen per lijn te gebruiken. Grote lengtes kunnen dus beter opgedeeld worden tot een maximum van rond 100 meter per lijn.


Kleur

Over het algemeen zijn ballenlijnen geel. In de vaarwegmarkering wordt de kleur geel gebruikt om een “op zich zelf staand gevaar” (bij voorbeeld een wrak) of gebied (ankerplaats, waterskiebaan) te markeren.

Met onze “standaard” gele drijver hebben we de beste ervaringen wat betreft kleurechtheid.

Andere kleuren zijn leverbaar.


UV bestending

Alle materialen verkleuren onder invloed van zonlicht en (kalk) afzettingen.

Behalve de pigmenten die de kleur bepalen de kleur heeft ook het materiaal heeft te lijden onder zonlicht.

Niet alle drijvers zijn geschikt voor ballenlijnen.


 Vandalisme

Ballenlijnen liggen in de openbare ruimte – op plekken waar veel jongeren komen. Een vandaalbestendige ballenlijn heeft een kern van 6 mm RVS draad (of meer). De ballen zijn praktisch onverwoestbaar. Op minder kwetsbare locaties kan een kunststof lijn volstaan.


Veiligheid

OLYMPUS DIGITAL CAMERAZwemmers zijn kwetsbaar. Een blote natte huid loopt gemakkelijk beschadigingen op. Een ballenlijn kan een uitdagend speelobject zijn.

Als intensief contact met zwemmers waarschijnlijk is, dan moeten alle scherpe delen vermeden worden of afgeschermd.

Zowel RVS staaldraad als kunststof lijn moet afgeschermd worden door een kunststof slang.


Ogen en vastmaken

Aan de uiteinden van een ballenlijn zitten “ogen”. Er zijn twee uitvoeringen:

 1. Geknepen ogen: deze ogen kunnen niet opengemaakt worden. De lijn kan natuurlijk wel doorgeknipt worden en voorzien worden van een nieuw oog. De lijn wordt dan ongeveer 10 cm korter.
 2. Een oog met draadklemmen: deze ogen kunnen wel opengemaakt worden. Ook kan de lengte van de lijn terplekke aangepast worden. In zwemgebieden moeten de klemmen in een kous gevat worden.

Verankeren

verankerenVerankeren van de ballenlijn kan op allerlei manieren. Gangbaar zijn (combinaties van):

 • De ballenlijn wordt met de uiteinden aan de kant bevestigd.
  Dit is veelal de simpelste en goedkoopste oplossing.
 • De ballenlijn wordt aan palen bevestigd (dus boven water).
  Vaak is er een ponton en machinerie nodig om een (hard) houten paal te plaatsen, voor een paar palen is dit een vrij dure oplossing.
 • De ballenlijn wordt aan de bodem bevestigd:
  Het bevestigen van de ballenlijn met een ketting “aan de bodem” is een fraaie, goedkope oplossing, mits goed uitgevoerd:
  • Op diep water, kan een ankersteen of anker toegepast worden, mits deze geen gevaar oplevert voor de zwemmers.
  • Op ondiep water kan een grond anker toegepast worden.

Een mooie combinatie: Het begin en einde van de ballenlijn wordt aan de oever of een paal bevestigs. Men kan er ook voor kiezen om met een grote drijver of boei te beginnen.

Bij grote lengtes kan de lijn in positie gehouden worden door grondankers. Als de ballelijn een scherpe bocht moet maken is een paal of een boei op dat punt noodzakelijk. Een vloeiende bocht kan wel met grondankers gerealiseerd worden.


Blind verankeren

In vrijwel alle grondsoorten kunnen wij de ballenlijnen blind verankeren tot een waterdiepte van ongeveer 1,5 meter.

U spaart daarmee het slaan van palen en het ziet er netjes uit.

De ballenlijn kan ook in een boog gelegd worden. Als er scherpe hoeken gemaakt moeten worden dan brengen we een extra drijver aan op de hoekpunten.


Winterhard

ballenlijn-in-ijsAls u de ballenlijn het hele jaar op lokatie wilt laten liggen, dan stelt dat hoge eisen aan de kwaliteit.

De standaard ballen en de D 430 ballen zijn bestand tegen ijsgang, echter als het ijs gaat kruien of als ijsvelden gaan schuiven, dan is de kans groot dat de lijn breekt.


Peilschaal

pijlschaalBij zwemstrandjes, ligt  de ballenlijn meestal op de lijn tot waar het zwemwater “veilig” is.

Volgens de richtlijnen moet de beheerder van de zwemlokatie aangeven welke waterdiepte de ballenlijn markeert. Veelal wordt daarvoor een waterdiepte van 1,4 meter gehanteerd, met de gedachte dat kinderen daar kunnen staan.

Op veel plekken kan de waterstand echter fluctueren. Wij raden daarom aan om enkele peilschalen te plaatsen aan de palen waaraan de ballenlijn bevestigd is. Zo kan men vanaf de kant zien hoe diep het water ter plekke is.


Onderhoud

P1010024Ballenlijnen vervuilen, verouderen en er zal aangroei vormen op het deel dat onderwater zit. De drijvers moeten glad zijn en van hard materiaal, dan zijn ze enige mate zelfreinigend en bij (jaarlijks) onderhoud goed schoon te maken.

Een ander belangrijk punt: als u de ballenlijn ‘s winters wilt laat liggen, dan moet ze bestand zijn tegen vastvriezen.

Op ballenlijnen zal zich aangroei afzetten. De aangroei verschilt sterk per lokatie.

De drijvers die wij toepassen laten zich goed schoonmaken. Het is wel arbeidsintensief werk!

De beste resultaten worden verkregen met “schuursponsjes”.


Opslag

OLYMPUS DIGITAL CAMERAWat in het water oogt als een iel lijntje is op de kant al gauw een behoorlijke kluwen met een behoorlijk gewicht en volume.

Als de lijnen ‘s winters worden ingehaald (en/of schoongemaakt) dan moet daar bij aanschaf rekening mee gehouden worden.

Protonna kan u adviseren over opslag mogelijkheden. De mogelijkheden zijn sterk afhankelijk van uw werkwijze en de beschikbare hulpmiddelen (vorkheftruck).


Wetgeving

OLYMPUS DIGITAL CAMERABallenlijnen die een zwemgebied markeren vallen in principe onder de WHVBZ: Wet hygiene en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden.

Deze wetgeving heeft betrekking op de inrichting van zwemwater en schrijft voor wanneer een ballenlijn of drijflijn verplicht is. Wat betreft hygiëne heeft de wet vooral betrekking op zwembaden, maar ook aan ballenlijnen kunnen eisen gesteld worden wat betreft het makkelijk reinigen en minimaliseren van de kans op verwonding van zwemmers.

Als de “ballenlijn” als verkeersteken opgevat moet worden dan moeten de markeringen aan het reglement voldoen, wat op dat vaarwater geldt (veelal BPR= Binnenvaart Politie Reglement).